Podczas przegldania strony CPI Hotels gromadzimy informacje, ktre wysyane s przez Twoj przegldark (adres IP, adres odwiedzonych podstron i czynnoci, ktre zostay wykonane, informacje o rodzaju i ustawieniach przegldarki, dacie i godzinie zapytania, informacje o sposobie korzystania ze strony, o zawartoci plikw cookie oraz informacje o Twoim urzdzeniu). Dane te przetwarzamy jako dane statystyczne, bez powizania z konkretnym uytkownikiem witryny, jego adresem IP itp. Dane te przetwarzamy w celu poprawy komfortu uytkownika, do analizy czstotliwoci odwiedzin naszej witryny, identyfikacji ewentualnych brakw technicznych w ustawieniach oraz w celu ulepszenia naszej strony i poprawy zadowolenia uytkownikw.
CPI Hotels korzysta na administrowanej przez ni witrynie z plikw cookie, ktre s maymi plikami danych na Twoim komputerze lub urzdzeniu mobilnym, zapisywanymi w przegldarce internetowej podczas odwiedzania strony internetowej. Uywamy plikw cookie w celu konfigurowania treci witryny oraz optymalizacji korzystania z witryny, by zapewni najlepsz jako korzystania z naszej strony wraz z dostosowaniem jej treci oraz reklam, udostpniania funkcji na portalach spoecznociowych do celw oferowania produktw i promocji wrd klientw. Uywamy rwnie plikw cookie do tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, ktre pomog nam przeanalizowa, w jaki sposb uytkownik korzysta ze strony internetowej, aby dostosowa nasz witryn do preferencji uytkownikw.


JAKIE RODZAJE PLIKW COOKIE MOG BY UYWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ?


NIEZBDNE PLIKI COOKIE?

Niezbdne pliki cookie s wymagane do poruszania si po stronie internetowej i korzystania z jej narzdzi. Korzystamy z nastpujcych plikw cookie w celu wiadczenia usug, ktre zostay zamwione.

NIEZBDNE PLIKI COOKIE, KTRE MOG BY STOSOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

Bookassist: utrzymanie sesji uytkownika

WYDAJNOCIOWE PLIKI COOKIE

Wydajnociowe pliki cookie s plikami, ktre gromadz informacje o tym, w jaki sposb uytkownicy korzystaj ze strony internetowej, na przykad, ktre podstrony s przez nich najczciej odwiedzane. Te pliki cookie stosowane s do gromadzenia informacji anonimowo na podstronach odwiedzanych przez uytkownikw.

WYDAJNOCIOWE PLIKI COOKIE, KTRE MOG BY STOSOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

Bookassist ledzenia konwersji cookie:Statystyki ledzenia konwersji.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE

Funkcyjne pliki cookie s plikami, ktre umoliwiaj zapamitanie strony internetowej preferencji uytkownika (imienia i nazwiska, adresu, jzyka). Uywamy tych plikw cookie, by zapamita preferencje uytkownikw w celu poprawy ich komfortu.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIE, KTRE MOG BY UYWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

Expression Engine cookie: zachowanie preferencji uytkownika, takich jak jzyk.
Bookassist numer rezerwacji: zapisuje preferencje uytkownika.

REKLAMOWE COOKIE

Reklamowe cookie to technologia suca do wywietlania uytkownikowi reklam najbardziej dopasowanych do jego zainteresowa. Za pomoc tych plikw cookie rejestrujemy informacje dotyczce odson danych podstron przez uytkownika. Ta technologia obsugiwana jest przez wiele stron internetowych. Uywamy tych plikw cookie do gromadzenia informacji o tym, jakie podstrony zostay przez uytkownika odwiedzone, by wedug tych informacji wywietli odpowiedni reklam.


REKLAMA SPERSONALIZOWANA

Jeeli na swoim komputerze masz wczon obsug plikw cookie, bdziemy prezentowa Ci reklamy zwizane z nasz stron internetow. Google oraz strony trzecie wywietlaj nasze reklamy na swoich stronach internetowych. Jeeli masz wczone pliki cookie, moesz zobaczy nasze reklamy na innych witrynach internetowych. Jeeli chcesz zrezygnowa z wywietlania reklam spersonalizowanych, odwied witryn Network Advertising Initiative opt⁠-⁠out http://www.networkadvertising.org/choices/.

PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

Na naszej stronie internetowej moemy korzysta z plikw cookie stron trzecich. Pliki cookie stron trzecich s plikami ustawionymi na inn domen ni odwiedzana przez uytkownika witryna.


PLIKI COOKIE STRON TRZECICH, KTRE MOG BY STOSOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

Google Analytics:Web analytics usugi wiadczone przez Google, Inc. (Google). Ta usuga wykorzystuje pliki cookie, aby pomc analizowa witryn i sposb, w jaki odwiedzajcy korzystaj z naszej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) bd przesyane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny, do tworzenia raportw statystycznych dotyczcych aktywnoci na naszej stronie oraz wiadczenia innych usug zwizanych z aktywnoci w sieci i korzystaniem z Internetu. Google moe rwnie przekazywa te informacje stronom trzecim, jeeli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzaj informacje dla Google. Google nie bdzie czy Twoich adresw IP z adnymi innymi danymi. Moesz odmwi uycia tych plikw cookie, wybierajc odpowiednie ustawienia w przegldarce, ale pamitaj, e jeli to zrobisz, nie bdziesz w stanie w peni korzysta ze wszystkich funkcji witryny. Korzystajc z tej witryny i wczajc obsug plikw cookie w przegldarce, wyraasz zgod na przetwarzanie danych przez Google w sposb i do celw okrelonych powyej.

Adobe online marketing oraz witryna analytics: gromadzi informacje statystyczne o tym, jak odwiedzajcy korzystaj z witryny.

Google Adwords: gromadzi informacje statystyczne o uytkowniku i konwersji.

Google Remarketing: pozwala na reklam wrd uytkownikw, ktrzy odwiedzili stron internetow.

Facebook: udostpnianie w mediach spoecznociowych.

INFORMACJE KOCOWE

Stosowane przez nas pliki cookie pozwalaj ulepsza nam nasz stron internetow i wiadczy bardziej spersonalizowane usugi. Jeli po przesaniu danych osobowych potrzebujesz kopii lub chcesz omwi, poprawi lub usun dane, skontaktuj si z nami.
Jeeli nie chcesz akceptowa plikw cookie, moesz zmieni ustawienia swojej przegldarki; funkcja pomocy w przegldarce wyjania, jak zmieni to ustawienie. Moesz rwnie odwiedzi stron www.aboutcookies.org, ktra zawiera kompleksowe informacje na temat zarzdzania plikami cookie w wielu rnych przegldarkach.
Naley pamita, e blokujc pliki cookie, moesz nie by w stanie korzysta ze wszystkich funkcji tej witryny, a w szczeglnoci korzysta z systemu rezerwacji, by dokoczy rezerwacj. Pliki cookie s dla nas przetwarzane przez nasze podmioty przetwarzajce; dane uzyskane z plikw cookie nie s przekazywane dalej.
Maksymalny okres przechowywania plikw cookie wynosi 13 miesicy.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowizujcymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych przysuguj Ci nastpujce prawa:

 • prawo do dostpu do swoich danych osobowych, ktre s przez nas przetwarzane; obejmuje to prawo uzyskania od CPI Hotels nastpujcych informacji
 • potwierdzenia, czy CPI Hotel przetwarza Twoje dane osobowe,
  dostp do tych danych osobowych,
  informacje o celach przetwarzania,
  o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
  informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorcw, ktrym dane osobowe zostan udostpnione,
  o planowanym okresie przechowywania lub kryteriach okrelajcych ten okres,
  o istnieniu prawa do dania sprostowania lub usunicia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, czy te prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  o wszystkich dostpnych informacjach dot. rda danych osobowych, jeeli nie uzyskano ich od podmiotu danych, tj. od Ciebie,
  o tym, czy dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
  na temat odpowiednich zabezpiecze w przypadku przekazywania danych osobowych poza UE,
  w przypadku, gdy nie zostan naruszone prawa i wolno innych osb oraz o kopii danych osobowych.


  • prawo do poprawienia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy s one nieprawidowe, niedokadne lub niekompletne; korekt wykona CPI Hotels z uwzgldnieniem moliwoci technicznych bez zbdnej zwoki,
  • prawo do dania usunicia danych osobowych w przypadkach okrelonych przez RODO, np. w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie s ju potrzebne do celw, dla ktrych byy przetwarzane itp. Moesz zatem zada usunicia swoich danych osobowych, jednak danie to nie ma zastosowania, jeeli przetwarzanie jest konieczne do wypenienia obowizku prawnego oraz w niektrych innych sytuacjach, okrelonych przez RODO.
  • prawo do dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez RODO, na przykad, gdy zaprzeczysz dokadnoci danych osobowych, wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania itp.
  • prawo do przekazania tych danych, ktre zostay nam przekazane, a ktre s przez nas przetwarzane w sposb zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub koniecznoci ich przetwarzania w celu realizacji umowy zawartej z Tob lub dla realizacji rodkw podjtych przed zawarciem umowy na Twoje danie. W takich przypadkach umoliwiamy Ci uzyskanie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie uywanym i nadajcym si do odczytu maszynowego formacie lub, jeli jest to technicznie wykonalne, przekaemy je bezporednio innemu wyznaczonemu przez Ciebie administratorowi,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na koniecznoci przetwarzania w uzasadnionych interesach, w tym do celw marketingu bezporedniego. Jeeli w takim przypadku nie bdziemy w stanie przedstawi wicych i uzasadnionych powodw przetwarzania, ktre przewaaj nad Twoim interesem, prawami i wolnoci, czy te w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze prawnych, w takim przypadku nie bdziemy dalej przetwarza Twoich danych osobowych.
  • prawo cofnicia w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysanie stosownej informacji pod nasz adres (CPI Hotels, a.s. Bevova 2081/14 100 00 Praha 10) lub na adres e⁠-⁠mail: dp@cpihotels.com, ewent. poprzez zmian ustawie swojej przegldarki internetowej. Cofnicie zgody staje si skuteczne z chwil dorczenia takiego zawiadomienia CPI Hotels.
  • poza powyszym masz rwnie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktrym jest Urzd Ochrony Danych Osobowych (ad pro ochranu osobnch daj) z siedzib Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  W przypadku jakichkolwiek niejasnoci lub pyta dot. przetwarzania Twoich danych osobowych, moesz skontaktowa si z nami w dowolnym momencie, pisemnie pod adres CPI Hotels, a.s. Bevova 2081/14 100 00 Praha 10 lub e⁠-⁠mailowo, na adres e⁠-⁠mail naszego Inspektora ds. ochrony danych osobowych dp@cpihotels.comlub te za porednictwem formularza kontaktowego na www.cpihotels.com.

  CPI Hotels, a.s., REGON (I): 47116757, z siedzib Bevova 2081/14, 100 00 Praha 10, wpisan do rejestru handlowego prowadzonego przy Sdzie Miejskim w Pradze, sygn. akt B 1914