Spka CPI Hotels, a.s., REGON (I): 47116757, z siedzib Bevova 2081/14, 100 00 Praha 10, e⁠-⁠mail: info@cpihotels.com, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sd Miejski w Pradze sygn. akt B 1914, zwana dalej my.


Informacje o podmiocie pozasdowego rozstrzygania sporw konsumenckich

W przypadku powstania sporu konsumenckiego pomidzy nami a konsumentem, ktry wynikn z umowy kupna lub umowy o wiadczenie usug, ktrego nie mona rozwiza za obopln zgod, konsument moe zoy wniosek o pozasdowe rozstrzygnicie takiego sporu wyznaczonemu podmiotowi pozasdowego rozstrzygania sporw konsumenckich, ktrym jest: Czeski Urzd Inspekcji Handlowej, Inspektorat gwny dzia ADR (
esk obchodn inspekce, stedn inspektort oddlen ADR)
tpnsk 15
120 00 Praha 2
E⁠-⁠mail: adr@coi.cz, WWW: adr.coi.cz
Konsument moe rwnie skorzysta z platformy rozstrzygania sporw online pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Powiadomienie dot. informacji zwizanych z elektroniczn ewidencj sprzeday

Zgodnie z ustaw dotyczc ewidencji sprzeday, sprzedajcy ma obowizek wystawianie kupujcemu pokwitowania. Jednoczenie zobowizany jest do zarejestrowania przyjtego przychodu u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpniej w cigu 48 godzin.

Informacje dot. prawa klienta do odstpienia od umowy wymiany walut

  • klient ma prawo zoy wniosek o pozasdowe rozstrzygnicie sporu do Arbitra Finansowego CZ (Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz),
  • klient ma prawo zoy skarg do Czeskiego Banku Narodowego (esk nrodn banka) (Na Pkop 864/28, 110 00 Praha 1, https://www.cnb.cz/exchange )