Zpět

Join Pure Stay

Join Pure Stay
17.01.2022

Cílem projektu Join Pure Stay  je spojení přírody a hotelového provozu. V rámci sítě všech hotelů spadajících pod CPI Hotels nastavujeme takové procesy, abychom podpořili zodpovědný ekologický přístup a přitom nijak neubírali na pohodlí těch nejdůležitějších, tedy našich hostů.

Inspirujeme se v přírodě, přirozenosti a postupně zavádíme projekty, které se jinde ve světě osvědčily jako úspěšné a mají skutečný dopad na životy každého z nás. Zaměřujeme se pak především na snížení uhlíkové stopy a komunikaci ekologického přístupu směrem k našim hostům. Tím se zapojí nejen personál, se kterým se pak hosté setkávají, ale skutečně každý z nás.

Veškeré naše aktivity v tomto směru sdružujeme pod heslo "JOIN PURE STAY". Jednotlivé kroky začleňujeme do našich standardů tak, aby se zajistilo jejich plnění v rámci obchodní strategie.

Join – přidejte se k nám, společně toho dokážeme více
Pure – čistota přichází z přírody a my se k ní tímto projektem vracíme
Stay – každý den v našich hotelech si užijme naplno


Naše hlavní cíle udržitelnosti:  

  • snížení spotřeby energie,
  • nakládání s odpadem,
  • pravidelná školení zaměstnanců, 
  • zapojení našich hostů a obchodních partnerů,
  • podpora lokálních podnikatelů.

Začlenění ekologického přístupu k podnikání je proces, se kterým jsme začali již dávno. Některé naše hotely patří mezi první v České republice, které dostaly ocenění za udržitelné podnikání. Jednotlivé kroky přicházejí postupně a my jsme rádi, že jste se rozhodli nás na cestě za čistší život doprovodit.

Pro více informací klikněte zde

Zpět